Valná hromada s volbou prezidia a revizní komise
2. kolo

27. 3. 2022, 18:00 - 19:00,
on-line

Pozvánka

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

za Prezidium AKP ČR si Vás dovoluji pozvat ke 2. kolu voleb do prezidia a revizní komise, které proběhne formou on-line Valné hromady v pondělí 27. března 18:00 – 19:00 hodin.

Děkujeme vám všem, kteří jste pochopili závažnost situace a personálnímu obsazení daných orgánů jste věnovali svoji pozornost, ať účastí na webináři, který proběhl 11. ledna t.r., nebo oslovováním členů asociace k aktivnímu působení.

I díky těmto aktivitám nominace do jednotlivých orgánů jsou naplněny. Průběžný přehled přihlášených kandidátů můžete sledovat na těchto stránkách v sekci „Hlasování“. 

Děkujeme všem, kteří kandidují, kandidátky pokryjí přesný počet míst v jednotlivých orgánech. Přesto nadále platí možnost oznámit svoji kandidaturu do prezidia či revizní komise a to do pátku 24. března 2023, který je posledním dnem zveřejnění nominace.

Volební období všech orgánů je čtyřleté a bude probíhat v období jaro 2023 až jaro 2027. 

Volby budou zahájeny na valné hromadě, pro jejich zdárný průběh musí být ustanovena volební komise, a volit bude možno do pondělí 10. dubna 2023. Volební komise oznámí výsledky voleb nejpozději v pondělí 24. dubna 2023.

S online účastí na valné hromadě je potřeba opět si aktivovat váš členský účet AKP ČR, protože pouze přes přihlášení tímto účtem je možné se valné hromady účastnit a volit.

Děkujeme vám všem za váš aktivní přístup, za účast na online valné hromadě a především za vaši volbu.

S přátelským pozdravem 

a přáním hojné účasti za Prezidium AKP ČR

Hana Jahnová

Program

Volební komise

Pro zdárný průběh voleb musí být ustanovena volební komise. Volební komise se řídí Volebním řádem AKP ČR. Žádáme zájemce z řad řádných členů asociace, kteří by měli zájem ve volební komisi působit, aby se přihlásili pomocí formuláře.

Přihlášení do volební komise je možné do pátku 17. března 2023.

V případě přihlášení sudého počtu kandidátů do volební komise proběhne v neděli 19. března 2023 volba volební komise v čase od 12:00 do 23:59.

Nominace do volených orgánů AKP ČR

Průběžný přehled přihlášených kandidátů můžete zobrazit na stránce Hlasování.

Nominace volených členů prezidia

Nominováni mohou být řádní členové – kliničtí psychologové pracující ve zdravotnictví. Prezidium doporučuje nominovat nejen zcela nové členy, ale také členy, kteří již v dřívějším čase aktivně pracovali v některém orgánu AKP ČR a bylo by tak možné využít jejich zkušeností v práci prezidia.

Nominovaný člen vyjadřuje svůj souhlas s nominaci ve formuláři.

Nominace jsou možné do pátku 24. března 2023. 

Zveřejnění nominací bude v neděli 26. března 2023.

Nominace členů revizní komise

Nominováni mohou být řádní členové – kliničtí psychologové pracující ve zdravotnictví.

Nominovaný člen vyjadřuje svůj souhlas s nominaci ve formuláři.

Nominace jsou možné do pátku 24. března 2023. 

Zveřejnění nominací bude v neděli 26. března 2023.

Důležité termíny

17. BŘEZNA | poslední den zaslání přihlášek do volební komise


20. BŘEZNA | *** při sudém počtu členů volební komise proběhne volba mezi 12.00 - 23:59 ***


24. BŘEZNA | poslední den nominace do orgánů AKP ČR

              

26. BŘEZNA | zveřejnění konečných nominací volených členů prezidia a revizní komise


27. BŘEZNA | Valná hromada AKP ČR on-line

           | zahájení hlasování a volby v 19:00


10. DUBNA | ukončení hlasování a volby ve 23:59


24. DUBNA | konečné datum pro zveřejnění výsledků voleb